معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر کرم اله دانش فرد

 

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - منابع انسانی

مرتبه علمی: استاد