مشاوره الکترونیک

 • برنامه کارگاه های در حال اجرای مرکز مشاوره در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶


  دانشجویان عزیز جهت دریافت مشاوره می توانند از سیستم مشاوره الکترونیک واحد علوم و تحقیقات استفاده نمایند. بدیهی است پاسخ به صورت پیام الکترونیک به آدرس ایمیل درج شده توسط دانشجو ارسال خواهد شد.
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  4
 • وضعیت تاهل*
  5
 • پست الکترونیکی*آدرس صحیح ایمیل
  6
 • موضوع*
  7
 • متن سوال*
  8