اداره امور فوق برنامه و آفرینش های هنری

 

نام ونام خانوادگی: محمد جعفر محمدخانلو

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست سازمانی: رئیس اداره امور فوق برنامه و آفرینش‌های هنری

 

آدرس: مسجد امام علی (ع)

شماره تماس: ۴۴۸۶۱۸۲۰

 

اداره فوق برنامه و آفرینش‌های هنری یکی از گسترده‌ترین ادارات زیر شاخه‌ی اداره کل فرهنگی و اجتماعی معاونت است.

اداره فوق برنامه و آفرینش‌های هنری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، دینی با رویکرد برنامه‌ریزی، نظارت و پشتیبانی با دیدگاه کارشناسی ایفای نقش می‌کند.

از جمله جشنواره‌ها و برنامه‌های مهم و موثری که اداره فوق برنامه و آفرینش‌های هنری وظیفه برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری و اجرای آن را بر عهده دارد در دو بخش ذیل می‌باشد.

فوق برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی

 • برنامه ریزی وبرگزاری اردوهای زیارتی سیاحتی، فرهنگی وتوجیهی (ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان)
 • برگزاری جشن دانش آموختگی
 • برگزاری جشن ازدواج دانشجویی
 • همکاری و هماهنگی با کانون‌های هنری و ادبی
 • اجرای بخشنامه‌های ابلاغی از سوی معاونت فرهنگی ودانشجویی وانجام سایر امورمحوله درحوزه فرهنگی و اجتماعی

آفرینش‌های هنری و ادبی

 • برگزاری جشنواره‌ها مسابقات هنری و ادبی (تئاتر، موسیقی، فیلم، عکس، نماهنگ، هنر های تجسمی و...)
 • توسعه و ترویج آفرینش های هنری و ادبی و برپایی نشست های ادبی (شعر، داستان، رمان و...)
 • برگزاری و نظارت بر نمایشگاه‌های مختلف از جمله (کتاب، محصولات فرهنگی و صنایع دستی و...)
 • مشارکت در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری با سایر نهادهای متولی امور فرهنگی در واحد
 • مشارکت در فعالیت های هنری با سایر مراکز فرهنگی و هنری خارج از واحد
 • تشکیل کارگاه آموزش عملی برای ارتقای توان هنری دانشگاهیان
 • تولید و انتشار محصولات هنری با رویکرد اسلامی ایرانی