اردوهای دانشجویی

لیست اردو های معاونت دانشجویی و فرهنگی پاییز سال ۱۳۹۵

 

ردیف

اردو

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

ظرفیت

جنسیت

روز

۱

اردوی زیارتی و سیاحتی قم و جمکران

۲۸/‏۰۷/‏۹۵

۲۸/‏۰۷/‏۹۵

۴۰

برادران

چهارشنبه

۲

اردوی زیارتی و سیاحتی قم و جمکران

۲۹/‏۰۷/‏۹۵

۲۹/‏۰۷/‏۹۵

۴۰

خواهران

پنج شنبه

۳

شهرک سینمایی غزالی

۰۳/‏۰۸/‏۹۵

۰۳/‏۰۸/‏۹۵

۴۰

خواهران

دوشنبه

۴

زیارتی و سیاحتی قزوین

۰۶/‏۰۸/‏۹۵

۰۶/‏۰۸/‏۹۵

۴۰

خواهران

پنج شنبه

۵

زیارتی و سیاحتی کاشان

۲۱/‏۰۸/‏۹۵

۲۱/‏۰۸/‏۹۵

۴۰

خواهران

جمعه

۶

روستا و غار تاریخی رود افشان

۲۴/‏۰۸/‏۹۵

۲۴/‏۰۸/‏۹۵

۴۰

خواهران

دوشنبه

۷

مشهد

۰۸/‏۰۸/‏۹۵

۱۰/‏۰۸/‏۹۵

۴۰

خواهران

شنبه

۸

مشهد

۱۵/‏۰۸/‏۹۵

۱۷/‏۰۸/‏۹۵

۴۰

برادران

چهارشنبه

۹

استان همدان

۰۵/‏۰۹/‏۹۵

۰۵/‏۰۹/‏۹۵

۴۰

خواهران

جمعه

۱۰

استان زنجان

۲۷/‏۰۸/‏۹۵

۲۷/‏۰۸/‏۹۵

۴۰

برادران

پنج شنبه

۱۱

استان سمنان

۱۱/‏۰۹/‏۹۵

۱۱/‏۰۹/‏۹۵

۴۰

برادران

پنج شنبه

 

 

نحوه ثبت نام: جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفاتردانشجویی و فرهنگی دانشکده ها – سایت واحد و کانال تلگرام معاونت دانشجویی و فرهنگی telegram.me/stdculsrb مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن ۰۹۳۹۱۴۰۰۵۹۱ یا ۴۴۸۶۹۴۳۴ تماس حاصل فرمایید.