نرم افزار های فرهنگی

 

 

نرم افزارهای فرهنگی واحد با قابلیت نصب بر روی گوشی تلفن همراه به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهیه و تنظیم گردیده است.