دبیرخانه نشریات دانشجویی و تشکل ها

 

 

نام ونام خانوادگی: پریوش افرادی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آدرس: ساختمان علوم پایه- طبقه پنجم شمالی

 

شرح وظایف دبیرخانه نشریات دانشجویی و تشکل ها

شرح وظایف نشریات دانشجویی:

 1. رسیدگی به تقاضای صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی
 2. دریافت مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده نشریه دانشگاهی
 3. ارائه فرم تقاضای انتشار نشریه دانشگاهی
 4. اجرای آیین نامه حمایت از نشریات دانشجویی (چاپ نشریه و توزیع آن در سطح واحد)
 5. تشکیل کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی جهت ارائه مجوز فعالیت
 6. شرکت در جشنواره های داخلی و ملی و نمایشگاه های سراسری و واحد
 7. شرکت در انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی
 8. برگزاری کارگاههای نشریات دانشجویی ویژه اعضای هیات تحریریه
 9. تهیه گزارش بر روی سایت دانشگاه و بروزرسانی آن
 1. - برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی

 

شرح وظایف تشکل های سیاسی:

 1. تشکیل هیات نظارت بر تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاه جهت بررسی درخواست ها با موضوع سیاسی
 2. پیگیری تصویب و اجرای طرحنامه های مربوط به تشکل های دانشجویی و هیات مذهبی جهت تصویب و اجرا اعم از اردوهای دانشجویی، نشست ها و مراسم ملی و مذهبی
 3. اجرای بخشنامه و دستورالعمل های ابلاغی از معاونت فرهنگی و دانشجویی
 4. پیگیری برگزاری کرسی های آزاد اندیشی توسط تشکل ها

*** بررسی و پیگیری درخواست های دانشجویان مبنی بر تاسیس کانون دانشجویی