مسابقات قرآن و عترت بخش دانشجویی

‌‌‌‌‌‌‌

"فایل های کتب بخش کتبی مسابقات قرآن و عترت بخش دانشجویی"

۱- تفسیر قرآن کریم

۲- زندگانی معصومین (ع)، در این رشته از ابتدای زندگانی امام صادق علیه السلام تا آخر کتاب می باشد

۳- حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات

۴- نماز

۵- ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

۶- احکام خواهران

۷- احکام برادران

۸- زندگانی پیامبر (صلی الله علیه و آله)

۹- ترجمه فارسی قرآن کریم

۱۰- آشنایی با نهج البلاغه

"فایل های کتب بخش کتبی مسابقات قرآن و عترت بخش استادان"

۱- ترجمه و تفسیر قرآن کریم، جلد ۱۹ تفسیر نمونه (سوره زمر)

۲- آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه، کتاب فرزندم اینچنین باش