مسابقه کتابخوانی مجازی «شرح دلبری»

 

نتایج مسابقه کتابخوانی مجازی «شرح دلبری»

 

«به اطلاع می رساند کلیه برگزیدگان (صرفا کارکنان) که اسامی ایشان اعلام گردیده است (رتبه های اول تا سوم)، جهت دریافت جوایز، حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 1399/11/05 مدارک ذیل را از طریق برنامه WhatsApp به شماره 09021727119 ارسال نمایند. ضمنا به کلیه اساتید محترم که اسامی ایشان اعلام گردیده است (حائزین امتیاز 80 و بالاتر) امتیاز ارتقاء فرهنگی نیز تعلق می گیرد.»

 

مدارک مورد نیاز :

1- تصویر کارت ملی

2- شماره کارت بانکی که الزاما باید به نام شخص برگزیده باشد

 

برگزیدگان (اساتید- کارکنان- دانشجویان)