جشن تکلیف (ویژه فرزندان کارکنان و اساتید)

 

جشن تکلیف خاطره ای شیرین معنوی - تربیتی است که در آن فرزندان دلبند دختر و پسر که به این سن رسیده اند در آیین های گروهی با خدایشان عهد می بندند و دستورات دین مبین اسلام را برای رسیدن به تعالی و اوج بندگی تمرین می کنند. به تکلیف رسیدن، یک عید است، زیرا از نظر عقلی و جسمی، دختران و پسران به حدی رسیده اند که خداوند به آنان دستور می دهد و آنها نیز خوشحالند که خواسته ها و دستورهای او را اطاعت کنند و بنده شایسته او به حساب آیند.


معاونت فرهنگی و دانشجویی، به رسم سالیان قبل بر آن است که جشن تکلیف ویژه ی فرزندان عزیز کارکنان و اساتید واحد را برگزار نماید.


شرایط شرکت در جشن تکلیف:


فرزندان پسر متولد ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵  

فرزندان دختر متولد ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ 
 

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

 

زمان برگزاری جشن، متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

ثبت نام