نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آئین نامه تخفیف شهریه دانشجوییآئین نامه های دانشجویی
الحاقیه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهآئین نامه های دانشجویی
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهآئین نامه های دانشجویی
آئین نام نقل و انتقالاتآئین نامه های دانشجویی
تخفیف چند دانشجوییفرم دانشجویی
طرحنامه برنامه های پیشنهادی به شورای فرهنگیفرم فرهنگی
کانون های دانشجوییآئین نامه های فرهنگی
آیین نامه کار دانشجوییآئین نامه های دانشجویی
بررسی مستندات ماده 1 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمیکمیسیون ماده 1
آیین نامه ارتقا اساتیدکمیسیون ماده 1
کرسی های آزاد اندیشیآئین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرایی روند بررسی پرونده های متقاضیان ارتقاکمیسیون ماده 1
فرم اسامی و مشخصات اعضا متقاضی تشکیل کانون دانشجویی فرهنگی هنری اجتماعی فرم فرهنگی
اساسنامه کانون های دانشجویی فرهنگی هنری اجتماعیفرم فرهنگی
فرم جهت ارسال پرونده فارغ التحصیلی (برای همکاران دانشکده)فرم دانشجویی
بازدید علمیفرم دانشجویی
فرم درخواست استفاده از کار دانشجوییفرم دانشجویی
فرم های مفقودی مدارک فارغ التحصیلانفرم دانشجویی